Offshore Wind Sweden

Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

Sammanfattning av projektet och nedladdningsbar folder:

 

Med stöd av Energimyndigheten har Svensk Vindkraftförening genomfört projektet Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft (48327-1). Projektet har undersökt vilken nytta lokalt man kan förvänta av havsbaserad vindkraft runt Sveriges kust. Tanken är att sådan kunskap om lokal och regional nytta kan användas som beslutsunderlag för kommuner och näringsliv både när det gäller tillståndsprocessens ställningstaganden och när det gäller företagens förberedelser inför en etablering.

Sverige har ett nationellt mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040. Hittills har det byggts fem havsbaserade vindkraftsparker i Sverige varav Lillgrund (som producerar cirka 330 miljoner kWh per år) är den största och Kårehamn (med cirka 180 miljoner kWh) den senaste. Havsbaserad vindkraft är det produktionsslag som snabbt och i stor omfattning kan realiseras i södra Sverige. Södra Sverige har i dag ett underskott på elproduktion.

En samhällsekonomisk beräkningsmodell har tagits fram av ekonomer på IUC. Modellen ger en bild av vilka yrkeskategorier och i vilken omfattning det lokala och regionala näringlivet kan få nytta av en havsbaseras vindkraftsetablering.

Ladda ner kalkylen: KLICKA HÄR

 

Är du nyfiken på hur det ser ut med havsbaserad vindkraft i Europa 2020? KLICKA HÄR

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)