Näringsliv & Kommun

Lokalt och regionalt näringsliv kan få stor nytta av en närbelägen havsbaserad vindkraftpark, både under byggtiden och under hela driftsfasen (25–30 år).  Många företag har kunnat expandera och även nyanställa nära havsbaserade vindkraftsparker.

En kommun med liten eller stor hamn kan få stor nytta av en närbelägen havsbaserad vindkraftpark genom hamnavgifter, inflyttning till tätort vid hamn och arbetstillfällen.

Ett litet axplock på varor och tjänster som behövs:
Bygg och anläggningsarbeten, hamnservice, stålkonstruktion, armering, mekaniker, elektrisk design, skyddskläder, restaurang, hotell, lyftutrustning, ställningsbyggnation, elektriker, IT-tekniker, bevakning, elutrustning, städtjänster, smed, båttransporter, mättekniker, catering, servicetekniker, kockar, fotografer, svetsare, webbtjänster, trycktjänster, förbrukningsvaror, eventbyråer, Ingenjörer, kablar, kontorsutrustning, transporter på land, besiktningspersonal, ROV-piloter, förrådsbyggnation, taxi, arkitekt, dykare, flygtjänster, miljökontroll, administration etc.

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)