Organisation

Svensk Vindkraftförening
Energimyndigheten
Favonius AB
Vattenfall vindkraft AB
Falkenbergs kommun
Länsstyrelsen Blekinge
Region Skåne
Skånes vindkraftakademi

Referensgrupp

Cecilia Dahlman Eek,
Regeringens vindkraftsamordnare SV
Marie-Louise Wernersson,

Regeringens vindkraftsamordnare SO
Beatrice Teurneau,
Svensk Vindenergi
Jakob Economou,
Skånes vindkraftsakademi
Fredrik Dahlström Dolff,
Power Väst
Pierre Ståhl,
Energikontoret Sydost AB
Annie Larsson,
Länsstyrelsen i Hallands län
Stefan Ivarsson,
RISE Research Institutes of Sweden AB
Christer Andersson,
Vindkraftscentrum

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)