PROJEKTET

Projektet Havsbaserad Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft är nu i en avslutande fas.
Den här webbplatsen ska vara den främsta kanalen för att presentera resultaten. En folder (pdf-format)kommer att kunna hämtas här liksom en komplett rapport med den samhällsvetenskapliga analysen. Allt ska vara klart kring månadsskiftet mars-april.

Projektet syftar till att öka kunskapen hos representanter för kommuner och näringsliv om vilken lokal nytta som kan uppstå vid en närbelägen etablering av havsbaserad vindkraft.
Projektet ska hämta in erfarenheter från befintliga etableringar i Sverige och närbelägna länder.
Projektet ska även bygga på tidigare genomförda studier om lokal och regional nytta i samband med havsbaserade vindkraftsetableringar.
Projektet Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft (projektnummer 48327-1) kan ses som en fristående fortsättning på projektet Till Havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter (projektnummer 37450–3)

Fakta om näringslivets affärspotential vid etablering av Havsbaserad vindkraft ska således resultera i ett underlag med konkreta siffror och råd till beslutsfattare i offentlig verksamhet och näringsliv.

 

 

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)