Sagt om lokal nytta

”Vi betraktar vindkraften som en ny basindustri som gynnar lokala företag, arbetstillfällen och utbildning.
Avgörande för framgång är att tidigt engagera både politik, näringsliv och civilsamhället för att tydliggöra möjligheterna runt dessa satsningar”

Björn Amcoff
VD/Näringslivschef Strömsunds Utvecklingsbolag AB

”Min servicepersonal får inte ha längre restid hem än 1 timme – de ska inte somna över ratten efter långa arbetspass. Det innebär att de bor alla i närområdet.”

Pia Lanken
Plant Manager, Rødsand 2 Offshore Wind Farm

“Vi jobbar bland annat med att tillhanda lokaler till företag som verkar på orten. Med små medel har vi anpassat våra lokaler för att kunna husera företag som bygger eller renoverar vind- och vattenkraftverk. På tre år har vi mer än tredubblat vår uthyrning av tillfälligt boende vilket innebär att vi vågat anställa fler samt köpt en till fastighet. Ett rejält uppsving för oss småföretagare”

Björn Jonsson
Stiftelsen Arkiv & Kulturhus i Ramsele

“Jag vet att de möjligheter som skapats för lokala företag i och med vindkraftsetableringar har visat sig vara otroligt viktiga för vår kommun. Det har skapat arbetstillfällen, gästnätter, skatteintäkter och medel för återinvesteringar i bygden.”

Anneli Svensson
Kommundirektör Strömsund

“Innan bygget av Kårehamns vindkraftpark fick vi en hel del information, men: det kunde ha varit bättre när det gällde vad som faktiskt skulle hända här. Hade vi vetat hur mycket folk som skulle passera hamnen dagligen under byggtiden hade vi investerat i en ny liten hotellanläggning vid hamnen – möjligheten finns. För lokala företag är alltså relevant information och hjälp till förberedelser viktigt för att det ska fungera bra.
Nu ser vi fram mot att försvaret ska släppa fram en utbyggnad av vindkraftprojektet.”

Tomas Isaksson,
Kårehamns Fiisk & Havskök
https://karehamnshavskok.se/

“Vindkraftens utbyggnad har varit en förutsättning för att WPS har kunnat växa till nästan 40 personer på fem år. Med vindkraftens expansion kan vi erbjuda stimulerande och långvariga arbetstillfällen i norra Sveriges inland. Med de kommande offshore-satsningarna ser vi fram emot att kunna öppna verksamhet på ännu fler orter i landet. Wps affärsmodell, att vara en flexibel och trygg långvarig partner åt de aktörer som har servicekontrakten, är inte bara ett lyckat koncept på land utan även inom offshore.”

Jonas Lundmark
CEO, BRS Sweden AB

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)