Workshops, frukostmöte och studieresa

Vi har genomfört en workshop den 27 februari 2020.

Plats: Grand Hotell Falkenberg, klockan 14.00-16.30.
Målgrupp: Politiker, tjänstemän (kommun och länsstyrelse)
Kunskap presenterades om de positiva effekterna som närliggande kommuner får där havsbaserad vindkraft byggs.
Mårthen Thorsén, Energimyndigheten presenterade Energimyndighetens strategi för havsbaserad vindkraft
Martin Hedman, IUC Sverige AB, presenterade yrkeskategorier, skatteintäkter och beräkningsmodell samt preliminära resultat av beräkningen av värden för lokalsamhället.

Vi har genomfört en workshop den 10 mars 2020.

Tid: 10.00-12.00 (fika 09.30 och lunch 12.00-13.00)
Plats: Grand Hotell, Bantorget 1 i Lund

En ny basindustri av förnybar elproduktion växer fram och byggs upp över hela Europa för att säkerställa energibehovet och de givna klimatmålen. Både svenska och utländska investerare visar ett mycket stort intresse för Sveriges södra kustområden.

Investeringar på flera miljarder görs och de stora leverantörerna är i behov av att få gensvar från företagare lokalt som vill erbjuda sina tjänster och varor. Både i Sverige och i övriga Europa där kommuner och näringsliv är väl förberedda inför vindkraftsetableringar bidrar det till en expansion av det befintliga näringslivet, nyetableringar av företag och skatteintäkter lokalt och regionalt.

Målet är att ta fram faktiska siffror från befintliga vindkraftsparker om hur många årsarbeten och inom vilka yrkeskategorier som används lokalt där havsbaserade vindkraftsparker byggs. Samhällsekonomer sammanställer nyckeltalen samt gör en beräkningsmodell som de kommer att presentera.

  • Välkomna – Jakob Economou, moderator
    – Kort om projektet – Rikard Hedenblad, projektledare
    – Energimyndighetens strategi för havsbaserad vindkraft – Mårten Thorsén, Energimyndigheten
    – Genomgång av yrkeskategorier, skatteintäkter och beräkningsmodell – Martin Hedlund, IUC Sverige AB
    – Vi avslutar med lunch!

Vi har genomfört ett Frukostmöte den 5 mars 2020

I samarbete med Företagarna Halland och EMC Sverige bjöd projektet in företagare i Halland till ett frukostmöte den 5 mars, plats Stadshotellet i Varberg med möjlighet att stanna kvar för diskussion och frågestund.

Erfarenheter visar att flera lokala och regionala företag levererar varor och tjänster både under byggnationstiden och under hela driftstiden till befintliga havsbaserade vindkraftsparker. Hur kan ditt företag förbereda sig och dra nytta av kommande behov av varor och tjänster där etableringar av havsbaserad vindkraft sker?

Studieresa 19-20 mars 2020 är inställd

Studieresan till Klausdorf och Rostock är inställd på grund av Coronaviruset. Orsaken är att man i resans värdland (Tyskland) inte tar emot sådana här besök från utlandet längre.
Vi har nu avvecklat resan och tackar alla involverade för engagemang och intresse. (2020-03-011 Projektledningen)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)