Workshops, frukostmöte och studieresa

Vi bjuder in till workshop den 27 februari 2020.

Plats: Grand Hotell Falkenberg, klockan 14.00-16.30.
Ta chansen att få mer kunskap om de positiva effekterna som närliggande kommuner får där havsbaserad vindkraft byggs.

Projektet bjuder in dig som är politiker eller tjänsteman till en workshop. Framtagen beräkningsmodell presenteras av Martin Hedman och Lars Svensson från IUC.

  • Välkomna
   – Kort om projektet – Rikard Hedenblad, projektledare
   – Energimyndighetens strategi för havsbaserad vindkraft – Mårten Thorsén, Energimyndigheten
   – Genomgång av yrkeskategorier, skatteintäkter och beräkningsmodell – IUC Sverige AB

Inbjudan skickas ut via e-post, och har vi av någon anledning råkat missa att skicka en inbjudan till dig så tveka inte att kontakta oss så kommer det en inbjudan personligt även till dig. Deltagandet är kostnadsfritt.

Se inbjudan | Anmälan görs till info@offshorewind.se

Vi bjuder in till workshop den 10 mars 2020.

Tid: 10.00-12.00 (fika 09.30 och lunch 12.00-13.00)
Plats: Grand Hotell, Bantorget 1 i Lund

En ny basindustri av förnybar elproduktion växer fram och byggs upp över hela Europa för att säkerställa energibehovet och de givna klimatmålen. Både svenska och utländska investerare visar ett mycket stort intresse för Sveriges södra kustområden.

Investeringar på flera miljarder görs och de stora leverantörerna är i behov av att få gensvar från företagare lokalt som vill erbjuda sina tjänster och varor. Både i Sverige och i övriga Europa där kommuner och näringsliv är väl förberedda inför vindkraftsetableringar bidrar det till en expansion av det befintliga näringslivet, nyetableringar av företag och skatteintäkter lokalt och regionalt.

Målet är att ta fram faktiska siffror från befintliga vindkraftsparker om hur många årsarbeten och inom vilka yrkeskategorier som används lokalt där havsbaserade vindkraftsparker byggs. Samhällsekonomer sammanställer nyckeltalen samt gör en beräkningsmodell som de kommer att presentera.

 • Välkomna – Jakob Economou, moderator
  – Kort om projektet – Rikard Hedenblad, projektledare
  – Energimyndighetens strategi för havsbaserad vindkraft – Mårten Thorsén, Energimyndigheten
  – Genomgång av yrkeskategorier, skatteintäkter och beräkningsmodell – Martin Hedlund, IUC Sverige AB
  – Vi avslutar med lunch!

Kostnadsfritt, begränsat antal platser – först till kvarn gäller.

Frukostmöte 5 mars 2020

I samarbete med Företagarna Halland och EMC Sverige bjuder projektet in dig som är företagare i Halland till ett frukostmöte den 5 mars, plats Stadshotellet i Varberg klockan 7.30- 8.30 med möjlighet att stanna kvar för diskussion och frågestund.

Erfarenheter visar att flera lokala och regionala företag levererar varor och tjänster både under byggnationstiden och under hela driftstiden till befintliga havsbaserade vindkraftsparker. Hur kan ditt företag förbereda sig och dra nytta av kommande behov av varor och tjänster där etableringar av havsbaserad vindkraft sker?

Välkommen till frukostmötet den 5 mars så berättar vi mer om det kommande behovet och hur ditt företag kan förbereda sig.

Studieresa 19-20 mars 2020

En studieresa kommer att gå av stapeln den 19 och 20 mars. Målet blir en liten kommun (Klausdorf, på Rügen) som varit med om genomförandet av en havsbaserad vindkraftanläggning i närområdet. Det blir samtal med borgmästaren i Klausdorf och besök med diskussion på EnBW:s servicekontor i Klausdorf-Barhöft och Rostock.
Syftet är att på plats möta personer med reell erfarenhet av lokal nytta av havsbaserade vindkraftprojekt. I det här sammanhanget handlar det om EnBW:s projekt Baltic 1 utanför Rügen och Baltic 2 på Kriegers Flak (22 respektive 80 vindkraftverk).
Inbjudan riktas särskilt till representanter för kustkommuner och lokalt näringsliv.

Se inbjudan | Anmälan görs till info@offshorewind.se

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)

© Svensk Vindkraftförening | Cookies (kakor)